อ.ชนะการณ์  ออสุวรรณ

ผู้รับใบอนุญาต

มารู้จัก S Curve กันเถอะ

การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในโลกยุคปัจจุบันมีสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ (นวัตกรรม) เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งเรามีความจำเป็นต้องตามให้ทันโลกของการพัฒนานี้

​เพราะเทคโนโลยีที่เก่ากว่าก็จะถูกเลิกใช้ไปโดยปริยาย

​ตัวอย่างเช่น กล้องที่ใช้ฟิมล์, การส่งโทรเลข ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีใครใช้อีกแล้ว เทคโนโลยีบางอย่างก็พัฒนามาถึงขีดสุดแล้ว เพราะมีสิ่งที่ทันสมัยกว่าเข้ามาแทนที่ เช่น พลังงานไอน้ำก็ถูกพลังงานเชื้อเพลิงเข้ามาแทนที่

และในอนาคตก็จะมีพลังงานอื่นมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง

 

เกลิ่นมาตั้งนาน มารู้จักคำว่า “ S Curve “ ( เส้นโค้งรูปตัว S ) กันเลยดีกว่า


S Curve เพื่อนำไปบันทึกเหตุปัจจุบันหรือคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต บ่อยครั้งที่กราฟจะแสดงออกมาเป็นรูปคล้ายตัวอักษร “ S “ มีลักษณะเติบโตช้าในช่วงต้นมาเติบโตสูงในช่วงกลาง และกลับมาเติบโตช้าอีกครั้งในช่วงปลาย

S Curve นี้สามารถแสดงเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอื่นที่มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบกันว่า

เทคโนโลยีตัวใดจะสามารถพัฒนาต่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดมากกว่า โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำกว่า

ก็คือการนำเสนอความสามารถของเทคโนโลยีในรูปแบบกราฟ

 

ในทางการบริหารธุรกิจก็ได้นำ S Curve เข้ามาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสินค้าและองค์กรด้วย

วันนี้ขอเพียงแนะนำให้รู้จักคำว่า S Curve ในเบื้องต้นแค่นี้ก่อน

สำหรับความรู้เพิ่มเติมหรือการศึกษาที่ละเอียดกว่านี้ขอให้นักศึกษาคนคว้าในลำดับต่อไป