อ.ณัฏฐ์ฏาพร ทิพย์เที่ยงแท้

หัวหน้างานนโยบาย
และการวางแผน

เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่ ?

เคยทราบข่าวมาว่า เวลาดาราแต่งตัวโป๊เกินงามแล้วมีข่าวออกมา  แทนที่จะลงโทษ แต่ควรเห็นใจ

เพราะเป็นเหยื่อของปัญหาสังคม เด็กติดเกมก็เป็นเหยื่อของปัญหาสังคมเช่นกัน

เพราะเกมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีประโยชน์ต่อการศึกษา การสื่อสาร และให้ความบันเทิงควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง นักเรียน – นักศึกษา หลายโรงเรียน เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ใช้งานเพื่อการศึกษา หรือเรียนรู้โปรแกรมเพื่อพัฒนาทักษะอย่างรอบด้านได้พอประมาณ  แต่นอกห้องเรียน พวกเขามักเลือกใช้ประโยชน์เฉพาะด้านความบันเทิงมากเกินความเหมาะสม

เมื่อเกิดคำถามว่า “เด็กติดเกม” จะมีผลดีผลเสียอย่างไรหรือไม่ ตามความคิดเห็นส่วนตัวทุกอย่างควรยึดทางสายกลาง มากไปไม่ดี น้อยไปก็ไม่ดี ทั้งปัญหาดาราที่แต่งตัวเกินงาม และเด็กติดเกมต่างก็เป็นปัญหาที่เกิดจากความไม่รู้จักคำว่าพอดีทั้งคู่การเล่นเกมมีด้านบวก คือ ช่วยลดความเครียดหลังเรียนหนัก ช่วยลดความกลัวที่มีต่อเทคโนโลยี ฝึกให้รักการเรียนรู้ เข้าสังคมออนไลน์ ได้ความบันเทิงจากสื่อผสม และได้เพื่อนใหม่

ประโยชน์ต่อสังคม คือ ส่งเสริมให้คนมีงานทำ เกิดอาชีพ เกิดธุรกิจร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ขายชั่วโมงเกมออนไลน์ ขายอุปกรณ์ ขายเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

 

 

ด้านลบ หรือปัญหาเด็กติดเกมเกิดขึ้น เพราะการให้เวลากับเกมมากเกินไป เด็กบางคนไม่อ่านหนังสือ โดดเรียน มีพฤติกรรมก้าวร้าวตามตัวละครในเกม ใช้เงินซื้อของในเกมมากเกินฐานะ พ่อแม่ส่งเสริมอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะพอใจที่ลูกไม่มากวนใจจนความสัมพันธ์ในครอบครัวบกพร่อง เป็นปัญหาลูกโซ่ที่นำไปสู่ปัญหาสังคม หรือครอบครัวขาดความอบอุ่นในที่สุด

เกมมีหลายประเภท ซึ่งมีให้เลือกเล่นมากมาย เกินกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะหามาเล่นได้หมด ส่วนเกมที่ได้รับความนิยม ของกลุ่มนักเรียน – นักศึกษา อีกทั้งผู้เล่นยังสามารถเล่นต่อเนื่องได้เป็นปี คือ เกมออนไลน์ การเล่นเกมออนไลน์ทำให้ผู้เล่น พบเพื่อนใหม่มากมายในโลกเสมือนจริง ทุกคนในเกมได้เป็นพระเอก (Hero) ซึ่งไม่สามารถเป็นได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ทำให้ผู้เล่นเกม หรือเด็กที่เกมออนไลน์ในปัจจุบันมีความสุขเมื่อเล่นเกม สามารถแสดงความคิดได้อย่างเสรี ได้รับยกย่อง ไม่มีชั้นวรรณะจึงเชื่อว่าปัญหาเด็กติดเกมแก้ได้ด้วยการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น และยึดมั่นในทางสายกลาง ทำให้เด็กไม่ต้องขวนขวายออกไปหาความรักนอกบ้าน ไม่ต้องออกไปหาความรักจอมปลอมจากคนแปลกหน้า หรือการยอมรับจากสังคมเสมือนจริงอีกต่อไป

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon