​อ.ชนะการณ์  ออสุวรรณ

ผู้รับใบอนุญาต

Be Honest (อ่านว่า บี ออเนสท์) แปลตรงตัวว่า ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ หมายถึง ตรง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ไม่คดโกง ไม่เอนเอียง ไม่ทรยศหักหลัง ​ไม่หลอกลวง ไม่พูดโกหก ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ฉ้อราษฏร์ ไม่บังหลวง ไม่มีตามน้ำ ไม่มีทวนน้ำ ทั้งหมดต้องออกมาจากใจจริง

 

ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมอันดับแรกที่ทุกคนต้องมีประจำตัว เพราะหากบุคคลใดปราศจากความซื่อสัตย์ก็ยากที่จะ​ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต หาความสุขไม่ได้ สังคมก็จะวุ่นวายมีแต่คนเห็นแก่ตัว จนก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา

ใครจะไม่ซื่อสัตย์ก็ช่างเขา แต่ลูกศิษย์ของครูต้องเป็นคน "ซื่อสัตย์"

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon