forking-create-02-tn.jpg

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ : Links

VCop.JPG
สภาอุตสาหกรรม.jpg

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon
กิจกรรมวันวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ และ การประเมินวิชาโครงการของชั้นปี ปวช.3 และ ปวส.2