อ.ชวรี  นามจัด

อาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ

เนื่องจากคนส่วนใหญ่คิดว่าการใช้งานสมองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นมาจากการใช้สมองทางด้านวิชาการอย่างเดียว เช่น การฝึกคิดเลข หรือการวิเคราะห์ต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่เราจะทำให้เกิดการใช้สมองอย่างสูงสุดนั้นไม่ได้เกิดจากการใช้สมองทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมทางด้านอื่นๆที่จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากสมองสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของสมองเราอีกด้วย ตามหลักทฤษฎีของ Dr. Daniel J. Siegel ดังนี้

1) "Focus Time"
“เวลาโฟกัส” เป็นเวลาที่เรามุ่งมั่นที่จะพิจารณางานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นเวลาที่ท้าทายให้สมองได้ทำงานอย่างลึกซึ้ง


2) "Play Time"
เวลาเล่น” เป็นเวลาที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้ตอบโต้ สร้างสรรค์ สนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ๆ


3) "Connecting Time"
“เวลาแห่งการเชื่อมโยง” ไว้ใช้ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เป็นช่วงเวลาที่สมองต้องได้ใช้ไปกับกิจกรรมในวงจรทางสังคม


4)" Physical Time"
“เวลาออกกำลังกาย” ตอนนี้เป็นช่วงที่ต้องออกกำลังขยับร่างกาย เคลื่อนไหวอย่างแอโรบิก (ถ้าเป็นไปได้) ซึ่งจะช่วยให้กระตุ้นสมองได้ในหลายทาง

 

"เวลาทั้ง 7" เคล็ดลับการใช้งานสมองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                 Ref: The Healthy Mind Platter was created by Dr. Daniel J. Siegel, Executive Director of the Mindsight Institute and Clinical Professor at the UCLA School of Medicine in collaboration with Dr. David Rock, Executive Director of the NeuroLeadership Institute.​

5) "Time In"
“เวลาสงบ” ในแต่ละช่วงวันต้องมีเวลาที่เราได้คิดทบทวนชีวิตด้านในอย่างสงบบ้าง โดยมุ่งประเด็นไปยังเรื่องของการสัมผัสรับรู้ ภาพ อารมณ์ ความรู้สึกและความคิด อันเป็นการช่วยให้สมองทำงานอย่างบูรณาการ


6)" Down Time"
"เวลาชะลอให้ช้าลง” ในช่วงนี้จะไม่ทำอะไรที่เพ่งพินิจพิจารณามาก ทำกิจกรรมแบบที่ไม่มีเป้าหมายเฉพาะ ปล่อยให้จิตใจได้พักผ่อน อันเป็นช่วงเวลาที่ให้สมองรีชาร์จตัวเอง


7)" Sleep Time"
"เวลานอน” เป็นช่วงเวลาที่ให้สมองได้พักผ่อนตามที่ต้องการ จะช่วยในการเรียนรู้และฟื้นฟูจากประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดวันเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเคล็ดลับทั้ง 7 ในการใช้งานของสมองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจารย์จึงหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจ เพื่อนำทฤษฎีเหล่านี้มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเคล็ดลับทั้ง 7 ในการใช้งานของสมองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจารย์จึงหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจ เพื่อนำทฤษฎีเหล่านี้มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลค่ะ

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon