อ.อัจฉรียา  ออสุวรรณ

ผู้อำนวยการ

บัญญัติการค้า 16 ประการของ "เถา จู กง"

บัญญัติการค้า 16 ประการนี้อยู่คู่กับโรงเรียนเรามาตั้งแต่แรกเริ่ม

ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียนคือผู้อำนวยการสุชัย ออสุวรรณ เป็นผู้นำมาเผยแพร่

ครูอยากให้ลูกศิษย์ทุกคนท่องให้ได้ และนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินกิจการค้าในอนาคต​​

       หนึ่งจัดทำการค้าอุตส่าห์เถิด

วิริยะจะประเสริฐสมใจหวัง

แม้นเกียจคร้านบอกตรงตรงว่าคงพัง

จะต้องนั่งตรอมใจให้ลำเค็ญ

       หนึ่งวางของที่จะขายรายเรียงเรียบ

เป็นระเบียบหายก็รู้อยู่ก็เห็น

วางกระจายหายไม่รู้ดูยากเย็น

มักต้องเต้นตรวจสอบรอบร้านไป

       หนึ่งรายจ่ายทั้งผองต้องประหยัด

มัธยัสถ์เงินงอกออกไสว

ทำนักเลงเบ่งวุ่นวายจ่ายเป็นไฟ

เงินจะไม่ติดเก๊ะเละเทะแฮ

       หนึ่งลูกจ้างบ่าวไพร่เราใช้ชิด

จะสนิทหรือห่างต่างกระแส

ควรเที่ยงธรรมต่อเขาเฝ้าดูแล

ใจแน่วแน่เลื่องลือนับถือเรา

       หนึ่งนั้นหรือคือสุภาพไม่หยาบหยาม

พยายามดับโมโหอย่างโง่เขลา

อารมณ์ร้ายขายลำบากยากไม่เบา

คนไม่เข้าเหยียบร้านอานจริงจริง

       หนึ่งรับจ่ายรอบคอบประกอบไว้

เผลอไม่ได้เป็นอันขาดอาจยุ่งขิง

ความมักง่ายร้ายนักมักประวิง

ความเจริญหยุดนิ่งไม่ใกล้กราย

       หนึ่งตื่นตัวอยู่เสมอเจอโอกาส

กระวีกระวาดขมีขมันทันซื้อขาย

แม้นร่ำไรพลาดโอกาสตลาดวาย

จะซื้อขายไวว่องจ้องให้ดี

       หนึ่งสินค้าซื้อเข้าเราตระหนัก

ซื้อมากมักขายไม่หมดลดราศรี

ซื้อพอขายมีของใหม่ไร้ราคี

จึงควรที่จดจำเป็นตำรา

       หนึ่งซื้อของต้องดูให้รู้แจ้ง

ควรโต้แย้งกันก่อนตอนซื้อหา

ครบจำนวนตรงประเภทตามเจตนา

คลุมเครือพาโต้เถียงบ่อยพลอยเสียการ

       หนึ่งการเปิดบัญชีมีกำหนด

ต้องวางกฎจ่ายเมื่อไรให้ไขขาน

ปล่อยให้เชื่อยืดเยื้อเรื้อรังนาน

จะแน่นร้านแต่คนเกเก๊เต็มทน

       หนึ่งรู้ใจลูกค้าที่มาเชื่อ

อย่าพร่ำเพรื่อตามใจไปทุกหน

เขาชักดาบฟันยับเราอับจน

กำไรป่นต้นทุนขาดอนาถนัก

       หนึ่งการเงินการทองต้องจะแจ้ง

ขืนเคลือบแคลงรั่วไหลไม่ประจักษ์

เหมือนตักน้ำเติมตุ่มรั่วกลัวจะชัก

ท่านผู้รักการค้าน่าคะนึง

       หนึ่งบัญชีมีเท่าไรให้หมั่นตรวจ

อย่างยิ่งยวดตรวจให้รู้ดูให้ถึง

แม้นเกียจค้านการหมุนเวียนหันเหียนตึง

เหมือนกับดึงอยู่กับที่ไม่มีพอ

       หนึ่งงานใดในความรับผิดชอบ

ควรรอบคอบประกอบกิจประสิทธิ์หนอ

ยามทำงานคร่ำเครียดละเอียดละออ

แม้นย่อท้อแชเชือนหมือนถูกน็อค

       หนึ่งสินค้าเลวหรือดีนี้ต้องชัด

ของเลวตัดสินใจต้องขายออก

อย่าลังเลรีบมุรุสต๊อค

จึงไม่งอกดอดเบี้ยเสียเชิงครู

       หนึ่งดวงจิตอุเบกขาอย่าไหวง่าย

ความเสียหายเกิดเพราะเราถูกเป่าหู

ทำการค้าหูเบาเศร้าน่าดู

หมดประตูจะจำเริญเดินไส้กลวง