โครงการสถานศึกษาคุณธรรมโครงการ โรงอาหารสะอาด สุภาพ สดใส

ขอเชิญพี่น้องชาวม่วงขาว ร่วมกัน เข้าร่วมกิจกรรม โรงอาหารสะอาด สุขภาพ สดใส ณ วันที่ 11  สิงหาคม 2563

 ณ ที่โรงอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการหัวหิน สวมใส่กางเกงพละ และ เสือสี สีฟ้า