ขอเชิญพี่น้องชาว ม่วงขาว เข้าร่วมกิจกรรม เข้าแถวทำสมาธิ ในช่วงเช้า ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ทำสมาธิ62-63_210205