ประชาสัมพันธ์ ม่วงขาว

26730671_1561627117260215_90518053961052

กิจกรรมชีวิตชาวค่ายลูก

จัดกิจกรรม ชีวิตชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

กิจกรรมเข้าแถวสวดมนต์ทำสมาธิ62-63_210205

กิจกรรมประชุมวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของผู้เรียน

ดูเพิ่มเติม
hcc5.jpg

กิจกกรม กิฬาต้านยา 

กิจกรรมกิฬาต้านยาเสพติด โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม