ประชาสัมพันธ์ ม่วงขาว

กิจกรรมชีวิตชาวค่ายลูก

จัดกิจกรรม ชีวิตชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

กิจกรรมประชุมวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของผู้เรียน

กิจกกรม กิฬาต้านยา 

กิจกรรมกิฬาต้านยาเสพติด โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon