จัดกิจกรรม ชีวิตชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน