forking-create-02-tn.jpg
อยากเรียนต้องได้เรียนข้างรถ.jpg
กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการเป็นผู้ประกอบการ

ผอ.คณะอาจารย์และนักเรียนร่วมทำบุญ
ผอ.คณะอาจารย์และนักเรียนร่วมทำบุญ

กิจกรรมวันปีใหม่ช่วงบ่าย
กิจกรรมวันปีใหม่ช่วงบ่าย

กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ
กิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการเป็นผู้ประกอบการ

1/12
กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ และ การประเมินวิชาโครงการของชั้นปี ปวช.3 และ ปวส.2

ผอ.นำทีมคณะครูจัดกิจกรรมวันเด็ก
ผอ.นำทีมคณะครูจัดกิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมวันวิชาการ
กิจกรรมวันวิชาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน ได้จัดกิจกรรมวันวิชาการ และ การประเมินวิชาโครงการของชั้นปี ปวช.3 และ ปวส.2

1/9
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหัวหินเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61
การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวพจนาพร เเสงเงิน ครูผู้สอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61
การประกวดคำขวัญกิจกรรมวันครู 61

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาววาสนา หล่ำร่ำไป เจ้าหน้าที่ธุรการ

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการหัวหินเข้าร่วมอบรมและนำเสนอผลงาน ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

1/3

ประชาสัมพันธ์ ม่วงขาว

)ฏ.png

กิจกรรมวิทยาลัย

1.jpg

กิจกรรมชีวิตชาวค่ายลูก

จัดกิจกรรม ชีวิตชาวค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน

1.jpg

กิจกรรมประชุมวิชาการ

จัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยของผู้เรียน

ดูเพิ่มเติม
121229963_3423265207763054_8431317692851

กิจกกรม กิฬาต้านยา 

กิจกรรมกิฬาต้านยาเสพติด โดยชมรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ดูเพิ่มเติม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ : Links