พ.ค. 26

อยากขอความคิดเห็น เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา นักเรียนเล่น Smart Phone ในห้องเรียน เราควรจะทให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือห้ามใช้ไปเลยครับ

1 ความคิดเห็น
พ.ค. 27

ผมคิดว่าแล้วแต่บริบทของเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ ว่าควรนำ Smart Phone มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ ที่สำคัญคือต้องสร้างกติกากับผู้เรียนก่อนครับ ซึ่งถ้าผู้สอนสร้างกติกา และสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรุู้ให้กับผู้เรียนได้ก็จะเกิดประโยชน์มากๆ ครับ เช่น การใช้ Google Classroom, Google Form, Google Drive ฯลฯ

โพสต์ล่าสุด

Tel.   032-520400, 032-522102-3

Fax.  032-520774

30/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

  • Facebook Social Icon